DateProc

Để có thể thưởng thức Mobile TV một cách tuyệt vời nhất nhất, mời bạn trả lời 3 câu hỏi dưới đây.

Câu 1:

Xem

Nhấn vào nút xem ở trên và xin vui lòng cho biết bạn có xem được kênh VTV1 này không ?

Xem được     Không xem được